Κινητή προσθετική

Ευέλικτες λύσεις για εξατομικευμένη προσθετική

Η απόχρωση, το σχήμα και η λειτουργία των κινητών αποκαταστάσεων θα πρέπει να εξατομικεύονται όσο είναι δυνατό. Οι ευέλικτες λύσεις επιτρέπουν υψηλό επίπεδο εξατομίκευσης – ανεξαρτήτως του πια είναι η ένδειξη. Οι φόρμες και οι αποχρώσεις των δοντιών, τα προσθετικά και τα βοηθητικά υλικά αποτελούν μέρος ενός συντονισμένου λειτουργικά συστήματος επιμέρους προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργήσουν προσθετικές αποκαταστάσεις που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των μεμονωμένων ασθενών.

phonares ll

Δόντια

Μεγάλη συλλογή χρωμάτων, σχημάτων και υλικών

IvoBase_Material_grau

Υλικά για οδοντοστοιχίες

Ευρεία συλλογή υλικών για τεχνικές χύτευσης, συμπύκνωσης και έγχυσης

Βοηθητικά υλικά για οδοντοστοιχίες

Ολοκληρώνοντας τη σειρά των προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην προσθετική