Χρωμιο-νικελιούχα

4all

Χρώμα νικελίου – χρωμίου, για μεταλλοκεραμική

Colado NC

Χρώμα νικελίου – χρωμίου, για μεταλλοκεραμική