Χρωμιο-κοβαλτιούχα

Colado CC

Κράμα κοβαλτίου – χρωμίου

d.SIGN 30

Χρώμα κοβαλτίου – χρωμίου, για μεταλλοκεραμική