Αναμικτήρας

Silamat S6

Μορφή και λειτουργία – άριστος συνδυασμός

Cap Vibrator

Βέλτιστη και ταχεία ανάμιξη