Συσκευές πολυμερισμού LED

Η πραγματική καινοτομία αποδεικνύεται στην πράξη. Τέτοιο εξαιρετικό παράδειγμα αποτελεί η συσκευή φωτοπολυμερισμού bluephase, με το ειδικά σχεδιασμένο ευρυφασματικό LED.

Το bluephase δεν είναι μόνο η συσκευή φωτοπολυμερισμού LED με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη, αλλά χρησιμοποιείται συχνά σε κλινικές και επιστημονικές μελέτες* και έχει αξιολογηθεί από ανεξάρτητα Ιδρύματα και γνωστά Ινστιτούτα δοκιμών, ως κορυφαία συσκευή φωτοπολυμερισμού.

Το πολυκυματικό φως LED επιτυγχάνει ένα ευρύ φάσμα από τα 385 έως τα 515 nm, παρόμοιο με το φάσμα των λαμπτήρων αλογόνου, οι οποίοι χρησίμευσαν ως πρότυπο. Κατά συνέπεια, όλες οι συσκευές φωτοπολυμερισμού bluephase είναι κατάλληλες για όλο το φάσμα των φωτοεκκινητών και των σύγχρονων υλικών της οδοντιατρικής.  

Κάθε υλικό, κάθε ένδειξη, κάθε φορά και τώρα εύκολα προσαρμόσιμο σε κάθε χέρι – μόνο αυτός ο συνδυασμός σου δίνει τη δυνατότητα να πολυμερίσεις!

Bluephase G4

The innovative Bluephase G4 for intraoral polymerzation

BluephaseMeter II_teaser

Bluephase Meter II

The reference for determining the light intensity