Εξαρτήματα IPS e.max

Εξαρτήματα πρεσσαρίσματος:


magnifying glass

IPS Natural Die Material

Το φωτοπολυμεριζόμενο IPS Natural Die Material μιμείται τις αποχρώσεις των παρασκευασμένων δοντιών και έτσι αποτελεί μια ιδανική βάση για την αναπαραγωγή φυσικών αποχρώσεων των οδοντικών ιστών, όταν κατασκευάζονται ολοκεραμικές αποκαταστάσεις.

magnifying glass

IPS Silicone Ring

Οι δακτύλιοι σιλικόνης είναι διαθέσιμοι σε τρία μεγέθη, για την επένδυση των αποκαταστάσεων από IPS Empress και IPS e.max. Μπορούν να χρησιμοποιούνται πολλές φορές και καθαρίζονται εύκολα κάτω από τρεχούμενο νερό.

magnifying glass

IPS e.max Investment Ring System

Η βάση του δακτυλίου χύτευσης IPS Investment Ring System είναι διαθέσιμη σε δύο μεγέθη. Αποτελείται από μια βάση και ένα έμβολο και χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση αγωγών χύτευσης. Οι δακτύλιοι επένδυσης 100 g και 200 g χρησιμοποιούνται με τα υλικά IPS e.max Press, ZirPress και InLine PoM. Ο δακτύλιος των 300 g χρησιμοποιείται μόνο με τα υλικά IPS ZirPress και IPS InLine PoM.

magnifying glass

IPS e.max Alox Plunger

Οι κεραμικοί κύλινδροι πιέζονται όταν αποκτήσουν μαλακή σύσταση στον κενό χώρο του επενδεδυμένου δακτυλίου, με τη βοήθεια του εμβόλου IPS Alox plunger. Λόγω της διαμέτρου του, είναι κατάλληλο μόνο για τον συγκεκριμένο δακτύλιο επένδυσης IPS Investment Ring System.

magnifying glass

IPS e.max Alox Plunger Separator

Το διαχωριστικό IPS Alox Plunger Separator δεν επιτρέπει στον κύλινδρο να κολλήσει στο έμβολο Alox plunger, κατά τη διάρκεια του πρεσσαρίσματος και της ψύξης του δακτυλίου.

magnifying glass

IPS e.max Press Invex

Το υγρό IPS e.max Press Invex Liquid χρησιμοποιείται για να μαλακώσει το επιφανειακό στρώμα που σχηματίζεται στις  επιφάνειες των σκελετών IPS e.max Press και ZirPress, κατά τη διάρκεια του πρεσσαρίσματος.

magnifying glass

IPS Object Fix

Τα IPS Object Fix Flow και Putty είναι βοηθητικές πάστες όπτησης, με διαφορετικό ιξώδες, για να υποστηρίζουν τις ολοκεραμικές αποκαταστάσεις κατά τη διάρκεια της όπτησης και της κρυσταλλοποίησης. Οι πάστες χρησιμοποιούνται για να σταθεροποιήσουν και να ασφαλίσουν τις αποκαταστάσεις επάνω στις καρφίδες ή άμεσα επάνω στη βάση όπτησης νιτριδίου του πυριτίου. Μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα και στη συνέχεια να απομακρυνθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας όπτησης. 

magnifying glass

IPS Ingot Tongs

Οι λαβίδες IPS Ingot Tongs χρησιμοποιούνται για την ταυτόχρονη τοποθέτηση πολλών κυλίνδρων IPS e.max ZirPress ή IPS InLine στον δακτύλιο επένδυσης των 300 g.

Δύο υλικά επένδυσης διατίθενται για την επένδυση των αποκαταστάσεων IPS e.max Press/ZirPress:


magnifying glass

IPS PressVEST Speed

Το IPS PressVEST Speed είναι υλικό επένδυσης φωσφορικού τύπου, για τη μέθοδο της γρήγορης θέρμανσης. Το υλικό επένδυσης γρήγορης θέρμανσης εξασφαλίζει μέσα σε λίγο χρόνο, υψηλής ποιότητας και μεγάλης ακρίβειας εφαρμογής χυτά.