Χρυσοκράματα υψηλής περιεκτικότητας

Academy Gold

Κράμα υψηλής περιεκτικότητας σε χρυσό, χωρίς παλλάδιο, για πολλές χρήσεις

Harmony Hard

Κράμα στεφανών και γεφυρών, υψηλής περιεκτικότητας σε χρυσό

Harmony KF

Κράμα στεφανών και γεφυρών, υψηλής περιεκτικότητας σε χρυσό

Harmony PF

Κράμα στεφανών και γεφυρών, υψηλής περιεκτικότητας σε χρυσό