Σύνθετες ρητίνες

IPS Empress Direct

Η υψηλής αισθητικής ρητίνη για την πρόσθια και οπίσθια περιοχή

IPS Empress Direct Flow

Ρευστές χρωστικές

Tetric-Line

Μια λύση για όλες τις κοιλότητες

tetric_evoceram_bulkfill_product

Tetric EvoCeram Bulk Fill

Διαμορφώσιμη και αποδοτική ρητίνη μονής τοποθέτησης 4 χιλ για οπίσθια δόντια.

tetric-ec-ps-001

Tetric EvoCeram

Η ρητίνη καθολικής χρήσης για αποκαταστάσεις προσθίων και οπισθίων.

Tetric EvoFlow Bulk Fill

Υψηλής απόδοσης, ρευστή ρητίνη μονής τοποθέτησης 4 χιλ για οπίσθια δόντια.

Tetric EvoFlow

Η ρευστή ρητίνη

IPS_empress_direct_color

IPS Empress Direct Color

Φυσικοί χαρακτηρισμοί

IPS_empress_direct_opaque

IPS Empress Direct Opaque

Light-curing opaquer material with an excellent masking capability

Evetric_Spritze_grau

Evetric

Η εξέλιξη των αόρατων εμφράξεων