Μπλοκ CAD/CAM για το ιατρείο

Η οδοντιατρική με τη βοήθεια του υπολογιστή κερδίζει συνεχώς έδαφος. Οι οικονομικές CAD/CAM διαδικασίες, η ψηφιοποίηση και τα σύγχρονα υλικά, τόσο τα κεραμικά όσο και τα πολυμερή, παίζουν έναν σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Ivoclar Vivadent προσφέρει κατάλληλα διαμορφωμένα προϊόντα για χρήση στο οδοντιατρείο. Διαθέτει εκτός από τα κεραμικά μπλοκς υψηλής αισθητικής απόδοσης και τα μπλοκς από πολυμερή, για την κατασκευή προσωρινών αποκαταστάσεων, με εφαρμογή τεχνολογίας CAD/CAM και μια σειρά εξαρτημάτων εναρμονισμένων με τα βασικά προϊόντα.

Telio CAD

Τα Telio CAD είναι μπλοκς για το φρεζάρισμα και την κατασκευή προσωρινών αποκαταστάσεων

Tetric CAD

The esthetic composite block

e.maxCAD_divHalter_2 teaser

IPS e.max CAD

The highly esthetic lithium disilicate glass-ceramic (LS2)

IPS e.max ZirCAD

The high-strength Zirconium oxide ceramic (ZrO2)

IPS Empress CAD

Σύγχρονη τεχνική κατεργασίας και δοκιμασμένο υαλοκεραμικό λευκίτη

abutmentsolutions_800x600px

Implant Prosthetics

From temporary to permanent restoration

screenversion_app-massive_art

IPS e.max Shade Navigation App

5 steps to find the correct shade and translucency level

Εξαρτήματα

Διάφορα εξαρτήματα.