Καταγραφή δήξης

Virtual CADbite Registration

Για την οπτική καταγραφή δεδομένων, που χρησιμοποιούνται με την τεχνολογία CAD/CAM