Βοηθητικά υλικά για οδοντοστοιχίες

Centric Tray

Προκατασκευασμένο δισκάριο για εξατομικευμένη λήψη καταγραφής

Light Tray

Φωτοπολυμεριζόμενο υλικό δισκαρίων

Separating Fluid

Διαχωριστικό γύψινων εκμαγείων

SR Ivolen

Αυτοπολυμεριζόμενο υλικό δισκαρίων