Χρυσοκράματα υψηλής περιεκτικότητας

Callisto Implant 78

Κράμα υψηλής περιεκτικότητας σε χρυσό