Παλλαδιο-αργυρούχα

Callisto Implant 60

Κράμα παλλαδίου για μεταλλοκεραμική