Χρυσοκράματα μέσης περιεκτικότητας

d.SIGN 91

Εξαιρετικά σκληρό κράμα, μέσης περιεκτικότητας σε χρυσό, με ιδιότητες συμβατές με την πορσελάνη IPS d.SIGN

Evolution Lite

Κράμα μέσης περιεκτικότητας σε χρυσό, με ιδιότητες συμβατές με την IPS InLine και με τα κεραμικά αστρίου

Leo

Clinically proven reduced gold ceramic alloy

Lodestar

Κλινικά δοκιμασμένο κράμα μέσης περιεκτικότητας σε χρυσό, για μεταλλοκεραμική

W

Κλινικά δοκιμασμένο κράμα μέσης περιεκτικότητας σε χρυσό, για μεταλλοκεραμική

W-5

Κράμα μέσης περιεκτικότητας σε χρυσό, για το υαλοκεραμικό IPS d.SIGN και τα συμβατικά κεραμικά αστρίου