Παλλαδιο-αργυρούχα

Aries

Κράμα παλλαδίου για μεταλλοκεραμική

Capricorn

Παλλαδιούχο κράμα μεταλλοκεραμικής

Capricorn 15

Παλλαδιοαργυρούχο κράμα κατάλληλο για συμβατικές πορσελάνες αστρίου

d.SIGN 53

Παλλαδιοαργυρούχο κράμα μεταλλοκεραμικής συμβατό με την IPS d.SIGN

d.SIGN 59

Παλλαδιοαργυρούχο κράμα μεταλλοκεραμικής με ιδιότητες συμβατές με το υαλοκεραμικό φθοριοαπατίτη IPS d.SIGN.

d.SIGN 67

Παλλαδιοαργυρούχο κράμα μεταλλοκεραμικής με ιδιότητες συμβατές με το υαλοκεραμικό φθοριοαπατίτη IPS d.SIGN.

d.SIGN 84

Παλλαδιούχο κράμα μεταλλοκεραμικής με ιδιότητες συμβατές με το υαλοκεραμικό φθοριοαπατίτη IPS d.SIGN.

Protocol

Παλλαδιούχο κράμα μεταλλοκεραμικής

Spartan

Κλινικά δοκιμασμένο παλλαδιούχο κράμα

Spartan Plus

Παλλαδιούχο κράμα μεταλλοκεραμικής

W-1

Παλλαδιούχο κράμα μεταλλοκεραμικής