Συγκολλητικός για όλες τις τεχνικές αδροποίησης

Adhese Universal

Ο συγκολλητικός παράγοντας για όλες τις χρήσεις