Στοιχεία και Αριθμοί

Περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων για τον Ivoclar Vivadent

Τα συνολικά έσοδα από τις πωλήσεις του Ομίλου Ivoclar Vivadent ανήλθαν το 2014 σε 761 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα. Τα έσοδα από τις πωλήσεις του σε τοπικό νόμισμα αυξήθηκαν σε ποσοστό 4,4%, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης σε ελβετικά φράγκα ήταν 2%.  

Με μια αύξηση της τάξης του 3,4% σε τοπικό νόμισμα, τα έσοδα των πωλήσεων θα μπορούσαν να αυξηθούν σημαντικά στην Ευρώπη, παρά τις αυστηρότερες συνθήκες ανταγωνισμού και τις εξαιρετικά πολύπλοκες ανάγκες της αγοράς. Τα έσοδα των πωλήσεων στην αγορά της Β. Αμερικής αυξήθηκαν κατά 1,4% και αντισταθμίζονται από τη συρρίκνωση της αγοράς των πολύτιμων μετάλλων. Μια ενθαρρυντική αύξηση των πωλήσεων θα μπορούσε να προκύψει στις αναδυόμενες αγορές της Ασίας/Ειρηνικού (5,6%), της Λατινικής Αμερικής (+ 14.5%), καθώς και της Ανατολής και της Αφρικής (+ 27%).

Ivoclar Vivadent’s growth continues

Ivoclar Vivadent ended the 2017 business year with a turnover of 809 million Swiss francs. Sales increased by 4.5% compared with 2016. The growth rate in local currencies amounted to 3.3%.

Ivoclar Vivadent sales rose by 1.5% in Europe and 3.9% in North America. Two-digit growth (14.7%) was achieved in Latin America, while Asia/Pacific saw an increase of 9.7%. The strongest growth was registered in Brazil, Greater China, Russia and Mexico with over 20% each.